Nội quy học tập – ANH NGỮ TIA CHỚP
Đóng

Nội quy học tập

Nội quy học tập

Để đạt được kết quả học tập tối ưu tại trường Anh ngữ Tia Chớp, học viên cần tuân thủ những quy định sau:

  1. ĐI HỌC VÀ LÀM BÀI TẬP MỖI NGÀY
  2. CHỈ NGHỈ HỌC TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG, VÀ PHẢI XIN PHÉP CHỦ NHIỆM LỚP
  3. NẾU NGHỈ HỌC QUÁ 3 BUỔI SẼ PHẢI TẠM NGƯNG LỚP
  4. NẾU THIẾU LIÊN TỤC 3 BÀI TẬP SẼ PHẢI TẠM NGƯNG LỚP

Việc kiểm soát chất lượng học tập sẽ do 3 bộ phận phối hợp đảm nhiệm: giáo viên giảng dạy, chủ nhiệm lớp, giáo viên chấm bài. 3 bộ phận này sẽ đảm bảo kỷ luật học tập và chất lượng học tập của các học viên.